banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
             
   

Marina Đenadić

 

MARINA ĐENADIĆ, Glavni i odgovorni urednik i lektor

Marina Đenadić je rođena u Beogradu 1983. godine. Očevici u porodilištu u Narodnog fronta su tvrdili da se odmah nasmejala, čim je kroz prozor ugledala grad. Osmeh i ljubav prema rodnom gradu prate je i danas. Maturirala je u gimnaziji "Sveti Sava" u Beogradu 2002. godine. Iste godine upisala je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Na katedri Srpska književnost
sa južnoslovenskim književnostima, na grupi srpska književnost i jezik diplomirala je 2008.
godine. Iste godine na matičnoj katedri upisala je master stuje. Master tezu: "Tipološke
sličnosti poezije Ranjininog zbornika i usmenog stvaralaštva kraćeg stiha" je odbranila 2009.
godine. Iste godine upisala je doktorske studije na matičnoj katedri, na modulu književnost.
U periodu 2008-2010 u izdavačkoj kući "BIGZ školstvo" bila je predmetni urednik za srpski
jezik i književnost i lektor i korektor udžbeničkih kompleta iz biologije, likovne kulture,
informatike itd. U periodu 2011-2013 bila je lematizator, stručni saradnik na elektronizaciji
"Novina serpskih" (Službeni glasnik), radila na izradi elektronske verzije onomastičkog
rečniku korpusa slavenosrpskog jezika. Bila je lektor i korektor svih udžbenika za osnovnu
školu za učenike sa posebnim potrebama - proces inkluzije (2012-2013, Alka skript). Od 2012.
godine je programski saradnik, predsednik saveta za književni program Ustanove kulture
"Palilula", uređuje i moderira književne večeri, aktivno prateći književne tokove i književnu
scenu.

Recezent je na više desetina naslova različitih žanrova, a urednik preko deset naslova, i
lektor preko 50, što beletrističkih, što stručnih naslova. U sklopu doktorskih studija
izradila je sledeće naučno-istraživačke projekte: Žandrovi stare srpske književnosti:
Poslanice u staroj srpskoj književnosti Srpska žitijna književnost − strukturalno tipološke
karakteristike.

Srpska lingvogeografija i standard; Teorija u proučavanju srpske književnosti: Strukturno-
emiotitička analiza "Petrjinog venca" Dragoslava Mihailovića Problem pesničke samosvesti i
moderna kritičkoteorijska misao: Fenomen epifanije u poeziji Rastka Petrovića; Poetika usmene književnosti: Folklorni kod u simulakrumu Rastka Petrovića. I dalje veruje ljudima i veruje u ljude, tvrdoglavo smatrajući da još uvek važi princip harmonije.

   
 
             
naslovna strana youtube facebook twitter nazad

Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved