banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
     
  Zbornik savremene ljubavne poezije  
     
 

Dubina bledila je zbirka pretežno refleksivne, ali i ljubavne poezije Violete Penić. Bledilo ne ilustruje prazninu ili ispraznost, već dubinu najčistijih i najlepših emocija, koju je pretočila u stihove. Upravo ta dubina potvrđuje koliko je Violeta Velika Žena. Poznata po ogromnom doprinosu i humanitarnom radu, pacifista u duši, diže pesnički glas protiv svih ratova, štiteći nemoćne i zlostavljane. Čitalačkoj publici poznata kao prozni pisac, po romanima i pričama: „Vrisak umrlog detinjstva” i „Grad nevidljivih ljudi”, čiji su likovi beskućnici i žrtve nasilja, koji su uglavnom napušteni, što potvrđuje, empatičnost, širinu, dobrotu i velikodušnost ove autorke, koje sada možete prepoznati i u lirici.

Reči mnogo znače ovoj pesnikinji, zato u naslovima svaka reč počinje velikim slovom.

Poznata je pesma „Bjelog dugmata“:  Pod slovom B... koja nam govori da nije lako izboriti se sa sećanjima, a kako je tek komplikovano izboriti se sa teškim periodima?

Slovo ove pesnikinje je V (slovo pobede). Proćitajte pesmu „V“, i shvatićete da su stihovi i rime njen svet, a vi ćete kroz njenu poeziju prepoznati i upoznati jedan bolji:

... Nikad ne zaboravi da se sećaš onih
koji su ti podarili krila i omogućili ti da letiš
visoko i nikada, ali nikada ne osuđuj one 
kojima su krila u gnezdu slomili...

Koliko lepote, milosrđa i dobrote ima u ovim rečima! Šta mislite tek u stihovima? Saznajte, da biste osetili.

                                                                                                                                                                                                                           Marina Đenadić
 
     
     
  nazad  
     
  Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved