banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
     
 

  1. Ivana Živanić, Novi Sad, Srbija – 1 primerak
  2. Marina Raičević, Bor, Srbija – 1 primerak
  3. Marijana Lj. Jovanović, Novi Sad, Srbija – 1 primerak
  4. Vesna Đukanović, Kikinda, Srbija – 1 primerak
  5. Maja Savić, Beograd, Srbija – 1 primerak
  6. Milena Zlateska, Pula, Hrvatska – 1 primerak
  7. Бранка Влајић Ћакић, Београд, Србија – 2 примерка
  8. Emir Bajrović, Naskov, Danska – 3 primerka
  9. Јован Н Бундало, Београд, Србија – 1 примерак
10. Avdulah Ramčilović, Linz, Austrija – 1 primerak
11. Miodrag Stojanović – Krle, Novi Sad, Srbija – 2 primerka
12. Синиша Митрић, Београд, Србија – 2 примерка

 
     
 

 

 
     
     
  nazad  
     
  Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved