banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
             
   

miroslava radojevic

 

СМИЉАНА БОЖИЋ

Живи и ствара у Београду. Рођена у Инђији, где је провела детињство. Студирала
Гер манистику, Немачки језик и књижевност на Филозофском Факултету Новосадског
универзитета. Писањем се бави још из ра не младости, ђачке новине .. Радила у ПТТ
Нови Сад и била у уређивачком одбору ПТТ новина и писала чланке. Пише поезију,
такође и чита своју поезију. Члан је више удружења и клубова писаца у Београду и
члан КК,,Душан Матић“, из Ћуприје. Песме су јој запажене и објављиване у многим
зборницима и часописима. У 2016 години на Поетском маратону ,,Песми у част“ у
Ја буци добија прву награду по мишљењу публике за родољубиву песму. 2018 у
Ита лији на конкурсу VerbumlandiArt добија награду Diploma di Merito за љубавну
пес му. Такође 2018 на конкурсу Удружења уметника Железница Србије ,,Најбољи
радови у 2018 години“ добија трећу награ ду за дечију песму. Од МЗ Сремска
Камени ца добија Захвалницу за изузетан допри нос развоју културних дешавања у
Срем ској Каменици у 2018 години. Од Књижев ног клуба ,,Душан Матић“ из Ћуприје
до бија Захвалницу за допринос и сарадњу у остваривању циљева на пољу књижевног
стваралаштва у 2018 години. Фотографија јој је такође велика љубав из детињстава,
а и слика... све можете видети на Facebook и Google. Члан је Фото савеза Србије,
Центра за фото таленте Београд и Удружења уметника железница Србије. Такође је
члан Међугенерацијског волонтерског центра ,,Мајдан“ где је учестовала у
хуманитар ним и донаторским фото и сликарским ма нифестацијама, као и
Уметничког удруже ња слободна сликарска комуна „КЕЈ“ Земун.

   
 
             
naslovna strana youtube facebook twitter nazad

Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved