banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
 
  arhiva-izdanja arhiva-projekti arhiva-promocije arhiva-info  

KREATIVNA RADIONICA BALKAN je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti promocije umetnosti, posebno izdavaštva knjiga.

Ciljevi KREATIVNE RADIONICE BALKAN su:

  • saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji, regionu i svetu;

  • stručno i kulturno usavršavanje;

  • objavljivanje knjiga i srodnih publikacija u skladu sa Zakonom;

  • promocija izdavaštva u sinergiji sa srodnim umetnostima: muzikom i slikarstvom.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva KREATIVNA RADIONICA BALKAN će posebnu pažnju obratiti na:

  • Organizovanu i stručnu pomoć autorima oko izdavanja knjiga i sličnih publikacija, a uz pomoć donatora u granicama mogučnosti i materijalnu pomoć.

  • Organizovanje književnih multimedijalnih večeri, seminara, promocija knjiga, izložbi i koncerata uz saradnju autora i srodnih organizacija iz zemlje, regiona i sveta.

  • Promotivnu distribuciju knjiga i štampanog materijala (kataloga na pr.) radi upoznavanja šire javnosti o radu autora kojima pomoć KREATIVNE RADIONICE BALKAN bude potrebna.

Okupljanje autora iz zemlje, regiona i dijaspore radi zajedničkih nastupa: objavljivanja knjiga, na promocijama, sajmovima knjiga i tome sličnom.

 

  youtube facebook twitter
 

Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved